Informasjon & Betingelser

Informasjon & Betingelser

Din samarbeidspartner for logistikk

Alle våre oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds. Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015) og NSAB Lagring/All services rendered are subject to the General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015). Åpne lagringsvilkår her.

ÅPNE PDF

Popup PDF

Som en helhetsdekkende speditør, logistikkpartner, lager og fortoller med alle tillatelser – har du én aktør å forholde deg til når du velger oss. I tillegg har vi en rekke spesialområder som temperert lagring til f.eks vin, og importekspertise på amerikanske kjøretøy.

solid kompetanse

Enkle avtaler

gode priser