Våre tjenester

Som en helhetsdekkende speditør, logistikkpartner, lager og fortoller med alle tillatelser – har du én aktør å forholde deg til når du velger oss. I tillegg har vi en rekke spesialområder som temperert lagring til f.eks vin, og importekspertise på amerikanske kjøretøy.

LAGRING

Vi lagrer det meste fra paller, lange lengder, tunge og store kolli. Losser alle typer gods.

FORTOLLING / TOLLAGER

Tollager - når ditt gods kommer til Norge, har Transexpress tillatelse til å oppbevare dette ufortollet.

TERMINALTJENESTER

Vi yter terminaltjenster som en nøytral aktør og med svært konkurransedyktige priser.

FRAKT & TRANSPORT

Som stor kunde hos flere innlandstransportører oppnår vi store rabatter som gagner deg som kunde!

LOGISTIKK

Transexpress har eksistert i over 40 år, og har derfor et bredt og godt fundamentert nettverk av samarbeidspartnere.

UTB LAGER/VINLAGER

Tillatelse fra mattilsynet - for lagring av næringsmidler. Debiogodkjent, samt tillatelse på lagring av vin.